Šokiai, gimnastika


ŠOKIŲ UŽSIĖMIMAI  ikimokyklinukams, vaikams ir paaugliams

Periodinio mokėjimo abonementas:

 • Individuali pamoka – 20 Eur;
 • kartinis mokestis – 8 Eur;
 • 3 kartų  per savaitę lankymas  - 40 Eur/mėn.,
 • 4 kartų per savaitę  lankymas – 45 Eur/mėn.;  

GIMNASTIKOS UŽSIĖMIMAI ikimokyklinukams, vaikams ir paaugliams

Periodinio mokėjimo abonementas:

 • Individuali pamoka –  20 Eur;
 • kartinis mokestis – 8 Eur;
 • 3 kartų  per savaitę lankymas  - 40 Eur/mėn.,
 • 4 kartų per savaitę  lankymas - 45 Eur/mėn.;  

Išankstinio mokėjimo abonementas:

 • Pagrindinė veikla  – 8 Eur/pamoka;
 • Kūno lavinimo pamoka –5 Eur/pamoka.

Kaina skaičiuojama pamokos įkainį padauginus iš pasirinktų pamokų skaičiaus.

 

Skirtumai tarp periodinio (P) ir išankstinio (I) mokėjimo abonemetų:

 • Sutarties pasirašymas:  P. – pasirašoma sutartis, pateikus prašymą – anuliuojama. I. – sutartis nepasirašoma.
 • Abonemento galiojimas: P. – mėnesį, I. – už kiek pamokų sumokėta.
 • Mokėjimo laikas:  P. – mėnesio 1-15 dienomis,  I. –prieš pirmą pamoką pasibaigus abonemento galiojimui.
 • Papildomos pamokos: P – papildomos pamokos nemokamos, I- papildomos pamokos kaina 6 Eur.
 • Priežiūra kelionių metu: P.- nemokama,  I. –  8 Eur.
 • Kompensacija: P. –jokiu atveju nestabdoma, išskyrus sunkios (nuo 4 savaičių trukmė) ligos atveju.   I. – ligos atveju stabdoma nuo 1 užsiėmimo.